top of page

Community

De RBC Community bestaat uit Christen mannen en vrouwen die een gemeenschappelijk doel hebben namelijk, het bouwen en manifesteren van Gods Koninkrijk binnen de wereld van business.

De kracht van de community ligt in haar basis. Dit zijn de onderlinge relaties die worden opgebouwd en uitgebreid.

De community-leden zijn met elkaar verbonden op grond van hun roeping, hun gaven, passie en talenten om samen Gods plan en opdracht uit te werken in hun business.

De community functioneert en opereert vanuit een apostolische en profetische overtuiging. Het apostolische heeft een holistische kijk op zakendoen tot gevolg. Het profetische betekent openstaan voor de leiding van de Heilige Geest en het ontvangen van leiding, blauwdrukken en downloads.

Impact 

De ontstane impact is groot en zal leiden tot een verandering van mindset. Deze nieuwe mindset leidt op haar beurt weer tot de gewenste transformatie.

Community is meer dan een netwerkinitiatief. Een van de nadrukken van een netwerk ligt op het versterken van de omzetgroei. Bij RBC ligt de nadruk meer op de opgebouwde relaties waarin accountability een belangrijke rol speelt. Het resultaat zal zijn dat geïsoleerd en alleen voelen wordt vermeden.

De RBC community streeft ook gezamenlijke socio-economische en business initiatieven na.

Vanuit de community zullen initiatieven worden genomen om in een maatschappelijke nood of behoefte te voorzien om op deze wijze Gods liefde en genade zichtbaar te maken in de samenleving.

" A Community is a powerful weapon in the hands of righteous business people, it will heal society and change the world around us"

iStock-957942420.jpg

“Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.”

Genesis 1:28

Blijf op de hoogte!

Bedankt voor je inschrijving!

bottom of page