top of page

Over Royal Business Community

Initiatief geboren

Een passie voor toename van Gods Koninkrijk in de zakenwereld bracht 4 zakenmannen in het voorjaar van 2020 bij elkaar om God te zoeken en samen te bidden om eventueel een nieuw initiatief te starten.

Elke 2 weken kwamen Klaas-Jan Boer, David Rakers, Sander Vos en Dick Westerhof bij elkaar en zijn de visie, de missie en het DNA van RBC geleidelijk aan ontstaan.

Eén ding was en is duidelijk: het is nu de tijd dat de zakenvrouwen en mannen getraind, empowered en verbonden worden voor de tijd waarin we nu leven.

 

Eigen identiteit

In de betreffende pagina’s kun je lezen over de visie en de missie die God aan RBC heeft gegeven. Over het DNA van RBC kun je lezen op de waarden pagina. Hieruit zal duidelijk worden dat RBC zich onderscheid van andere netwerken en een eigen identiteit heeft.

De naam Royal Business Community bestaat uit 3 delen.
 

Royal heeft een tweeledige betekenis. Volgens de bijbel zijn wij namelijk koningen en als tweede geeft royal aan dat we geroepen zijn om het Koninkrijk van God te representeren en zichtbaar te maken.

Business geeft de doelgroep aan. Ieder die onderneemt in de zakenwereld en zo bezig is om actief te zijn in de invloedsfeer van de marketplace.

Community geeft aan dat het om meer dan een netwerk gaat maar juist waarde hecht aan de onderlinge relaties.

Wij geloven dat iedere zakenpersoon impact heeft

Our Mission

Visie

Elke visie heeft een referentiekader. Dit is het paradigma van waaruit de visie is geboren en dat de kaders van de visie aangeeft.

 

Ons referentiekader is onze overtuiging dat de mens geschapen is door God met een opdracht: om te heersen over de schepping en zo in alle aspecten het koninkrijk van God zichtbaar te maken.

 

Door Jezus is deze autoriteit aan ons teruggegeven en hebben wij de opdracht om alle volken tot discipelen te maken en Zijn Koninkrijk op aarde te gaan vestigen.

 

Zakenmensen zijn bij uitstek geroepen om met hun business aan deze opdracht gehoor te geven en  de huidige samenleving te veranderen door natiën te transformeren en actief bij te dragen aan het laten doorbreken van Gods koninkrijk.

iStock-451853435 KBC1.jpg
boogschieten

Missie

Royal Business Community is een groeiende groep van zakenvrouwen en zakenmannen die bezig zijn gehoor te geven aan de opdracht van God. Dit is om transformatie te brengen overeenkomstig Zijn hartsverlangen.

 

Zij doen dit vanuit de overtuiging van de noodzaak van apostolisch en profetisch leiderschap. Zij verlangen ernaar om samen met anderen gevormd, toegerust en uitgedaagd te worden.

 

Hun doel is om vanuit een Bijbelse mindset hun business te leiden en de wereld om hen heen te transformeren. Dit vraagt om een holistische vorm van zaken doen wat ertoe zal leiden dat er voorspoed zal zijn voor alle stakeholders.

“Wat ik geloof dat de Heer daarbij wil zeggen is: hij heeft Zijn leven met potentieel in RBC geplaatst. Leven voor de mensen en ondernemingen die zich bij RBC aansluiten met de juiste hart gesteldheid. Maar leven voor velen waarmee de businesses van RBC in contact zullen komen.” Profetie door Arleen Westerhof

Waarden

Het DNA van RBC is terug te vinden in de waarden die gehanteerd worden en een leidraad vormen bij te nemen beslissingen. Door deze waarden onderscheidt RBC zich van andere business netwerken en bedieningen.

 1. Hartsconnecties gebaseerd op liefde voor elkaar waarbij karakter belangrijker is dan succes.
   

 2. Erkenning van de leidende rol van apostelen en profeten zodat deze een bepalende input hebben.
   

 3. Holistische kijk op het evangelie en op de rol van business in het geheel waardoor de bestemming van elke business centraal staat.
   

 4. Liefde en ruimte voor de Heilige Geest wat resulteert in het ontvangen van downloads en profetische input, het bekwaam zijn in geestelijke oorlogsvoering, voorbede en gebed. 
   

 5. Positieve houding t.o.v. Israël wat leidt tot actief zoeken naar business mogelijkheden.
   

 6. Handelen vanuit principes voor gezin, familie. Dit zal lange termijn effect hebben omdat het perspectief op komende generaties ligt.
   

 7. Focus op welzijn en voorspoed voor alle stakeholders van de business.
   

 8. Ethiek vrij van de macht van Mammon en de daarbij behorende handelswijzen en gedachtenpatronen.

By Design

RBC maakt deel uit van het apostolisch centrum By Design. Dit houdt in dat RBC accountable is aan By Design en in lijn zal opereren met het DNA van dit centrum.

Meer informatie over By Design is te vinden op www.by-design.eu

By Design logo Color Horizontal NO Slogan 1920 px CMYK.png

To be a child of the King makes you a royalty

bottom of page